logo
Shandong Jinfeng New Material Technology Co., Ltd.
บริษัทจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์หลัก:เมล็ดวอลนัท,ลูกเกด,Pine Nut 600ถั่วลิสงฟรีเมล็ดดอกทานตะวัน
US$6.00 - US$8.00/กิโลกรัม
500 กิโลกรัม (Min. Order)
US$6.00 - US$8.00/กิโลกรัม
500 กิโลกรัม (Min. Order)
US$6.00 - US$8.00/กิโลกรัม
500 กิโลกรัม (Min. Order)
US$6.00 - US$8.00/กิโลกรัม
500 กิโลกรัม (Min. Order)
US$6.00 - US$8.00/กิโลกรัม
500 กิโลกรัม (Min. Order)
US$6.00 - US$8.00/กิโลกรัม
500 กิโลกรัม (Min. Order)
US$6.00 - US$8.00/กิโลกรัม
500 กิโลกรัม (Min. Order)
No matching results.